Նվեր Քարտ կանոններ

  1. Manuk.am Նվեր Քարտն իրենից ներկայացնում է հատուկ կոդով և հերթական համարով պլաստիկ քարտ, որի միջոցով Հաճախորդը կարող է վճարել Manuk.am կայքից կատարված գնումների դիմաց:
  2. Նվեր Քարտ կարող եք ձեռք բերել Manuk.am կայքից օնլայն տարբերակով՝ ընտրելով քարտի արժեքը։
  3. Նվեր Քարտի միջոցով գնումներ կարող են կատարվել ինչպես Նվեր Քարտի ողջ արժեքով, այնպես էլ մաս-մաս:
  4. Նվեր Քարտով առաջին անգամ գնում կատարելիս քարտապանը պետք է գրանցվի Manuk.am կայքում կապ հաստատի հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ (էլ․ փոստ, հեռախոս, օնլայն չաթ միջոցներով) և տրամադրի կայքում գրանցվելիս օգտագործված էլ․ փոստի հասցեն, որից հետո նրա նվեր քարտը կակտիվանա։
  5. Նվեր Քարտը չի հանդիսանում ապրանք, այն վերադարձման և փոխանակման ենթակա չէ: Նվեր Քարտի համար նախապես վճարված գումարը, որը պարունակվում է Նվեր Քարտի մեջ հնարավոր չէ կանխիկացնել, այն հնարավոր է օգտագործել միայն կայքից գնումներ կատարելիս: Նվեր Քարտի միջոցով հնարավոր չէ գնել Նվեր Քարտ:
  6. Հաճախորդը իրավունք ունի Նվեր Քարտը ձեռք բերել այլ անձանց համար: 
  7. Նվեր Քարտի վավերականության ժամկետը ձեռքբերման պահից սահմանվում է 6 ամիս։ Նվեր Քարտի վավերականության ժամկետի ավարտից հետո դրանում պարունակվող չօգտագործված գումարը ենթակա չէ վերադարձման Հաճախորդին և համարվում է Manuk.am սեփականությունը:
  8. Manuk.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում կորցրած Նվեր Քարտը պատահական անձի կողմից գնումներ կատարելու նպատակով օգտագործելու դեպքում: Տվյալ պարագայում Հաճախորդը կրում է այն ռիսկը կապված Նվեր Քարտի կորստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը Manuk.am հաճախորդների սպասարկման կենտրոն հնարավորինս շուտ հաղորդելու մասով:  
  9. Manuk.am կայնքն իրավունք ունի առանց նախնական ծանուցման, ցանկացած պահի կատարել փոփոխություններ սույն կանոններում: Կատարված փոփոխությունների և դրանց ուժի մեջ մտնելու մասին ինֆորմացիան կտեղադրվի կայքում։
  10. Ձեռք բերելով Նվեր Քարտը, ակտիվացնելով և օգտագործելով այն, Հաճախորդը անվերապահորեն տալիս է իր համաձայնությունը օգտագործել Նվեր Քարտը /նվեր քարտ, որպես վճարման միջոց/ համակարգից օգտվելու սույն կանոններով և համաձայնագրով սահմանված կարգով և պայմաններով: