Տվյալ արտադրողի ապրանքների ցանկը՝ «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

«Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն

Ավելին

«Էդիթ Պրինտ» հրատարակչությունը հիմնադրվել է 1993 թվականին: Հրատարակչությունը գործունեության 22 տարիների ընթացքում լույս է ընծայել ավելի քան 3000 անուն գիրք, հիմնադրել «Ուրախ գնացք» և «Իմ մոլորակը» ամսագրերը` տարրական և միջին դպրոցական տարիքի երեխաների համար: «Էդիթ Պրինտ»-ը գեղարվեստական, ուսումնական (այդ թվում՝ ուսումնաօժանդակ և ուսումնամեթոդական), մանկապատանեկան գրականության հրատարակման գործում հայաստանյան շուկայի առաջատարներից է:
  

Պակաս

Այս արտադրողից ապրանք չկա։